Transformació de societats

Una societat mercantil es podrà transformar en qualsevol altre tipus de societat mercantil.

La transformació de la forma social comporta modificar el contracte constitutiu, però sense perdre la personalitat jurídica i sense modificar els drets i obligacions envers terceres persones.

La transformació de la societat comporta la majoria social que estableixen els estatuts, un balanç comptable, publicació d’anuncis oficials, escriptura notarial i la seva inscripció en el registre pertinent.

Torna a dalt