Taxes i impostos

Corresponen al pagament a l’administració per a efectuar un tràmit.

 • Transferència: 51’60 €
 • Matriculació: 92’80 €
 • Transferència i matriculació ciclomotor: 25’80 €
 • Duplicat: 19’40 €
 • Baixa i informe: 8’00 €
 • Agricultura: 36’45 €
 • Col·legi de Gestors: 4’65 € (I.V.A. no inclòs)
 • Impost de transmissió: Es paga per transferències de vehicles, un 5% del seu valor de matrícula segons varem.
 • Tenen exempció del seu pagament:
  1. Els ciclomotors, vehicles agrícoles, camions de més de 3.500 kg. de M.M.A i la resta de vehicles industrials
  2. Els turismes i motocicletes de més de 10 anys d’antiguitat
  3. Si el venedor és una societat o bé si té activitat empresarial

Les furgonetes i camions de menys de 3.500 kg. han de pagar aquest impost encara que tinguin més de 10 anys d’antiguitat.

Els quads tributaran un 5% segons l’import de la venda fixat en el contracte de compra-venda.

Torna a dalt