Permisos especials de circulació

Determinats vehicles necessiten l’autorització especial del Servei Català de Trànsit per a circular a la xarxa viària, com són les recol.lectores.

Aquest permís, a partir de l’ any 2013, el seu venciment serà cada 10 anys.

Documentació necessària:

  • D.N.I. del interessat, o C.I.F. de la societat i el D.N.I. de l’administrador en cas d’empresa
  • Permís de circulació
  • Fitxa tècnica amb la I.T.V. en vigor
  • Sol·licitud firmada

Torna a dalt