Permís de conduir internacional

Necessària la seva obtenció per conduir a la majoria de països fora de la Unió Europea.

Documentació necessària:

  • Fotocòpia del D.N.I. de l’interessat
  • 1 foto de carnet
  • Sol·licitud firmada

Torna a dalt