Matriculació

Donar d’alta un vehicle a Trànsit per tenir assignat un número de matriculació i poder circular.

Documentació necessària:

  • D.N.I. del interessat, o C.I.F. de la societat i el D.N.I. de l’administrador en cas d’empresa
  • Factura de compra
  • Fitxa tècnica
  • Imprès de mandat firmat
  • Sol·licitud de representació de persones jurídiques firmat i sellat, en cas d’empresa

*Si es tracta d’un vehicle agrícola, també serà necessària firmar la sol·licitud d’inscripció del R.O.M.A. i el certificat d’homologació C.E.

Torna a dalt