Duplicats

Cal l’obtenció d’un altre document de carnet de conduir o de permís de circulació en cas de pèrdua, robatori, deteriorament o canvi de domicili.

Documentació necessària:

Carnet de conduir:

  • D.N.I. de l’interessat
  • 2 fotos de carnet
  • Sol·licitud de duplicat signada
  • Document taló foto firmat (només en cas de tenir el format antic)

Permís de circulació:

  • D.N.I. de l’interessat, o C.I.F. de la societat i el D.N.I. de l’administrador en cas d’empresa
  • Fitxa tècnica
  • Sol·licitud de duplicat firmat
  • Certificat d’empedronament o D.N.I. arreglat en cas de canvi de domicili

Torna a dalt