Cancel·lació càrregues

Es tracta de deixar sense efecte les diferents càrregues que pot tenir un vehicles (embarg, precinte o reserva de domini).

A part d’haver d’estar saldat el pagament que ha comportat la càrrega sobre l’automòbil, cal gestionar-ho al Registre Mercantil de Barcelona, a la secció de Béns Mobles.

Documentació necessària:

Document de cancel·lació per part de qui ha generat la incidència (hisenda, jutjats, financera…) conforme el deute o que el pagament ja està resolt.

Torna a dalt