Baixes

Deixar els vehicles fora de circulació.

Com a gestoria podem tramitar baixes temporals de qualsevol tipus d’automòbil.

Pel que fa a les baixes definitives, no podem tramitar les de turismes i furgonetes, les quals s’ha d’anar directament amb un desguacer. Podem tramitar la resta de vehicles (motocicletes, ciclomotors, quads, camions i vehicles industrials).

Documentació necessària:

  • D.N.I. del interessat, o C.I.F. de la societat i el D.N.I. de l’administrador, en cas d’empresa
  • Permís de circulació
  • Fitxa tècnica
  • Rebut Impost Municipal de Circulació
  • Sol·licitud de baixa firmat
  • Sol·licitud de representació de persones jurídiques firmat i sellat, en cas d’empresa
  • En cas que sigui per exportació (per a la posterior venda a un altre país fora de la Unió Europea), caldrà firmar també document de declaració responsable.

Torna a dalt