PARTICULARS:

Llar, Comunitat de veïns.
Automòbil
(Cotxes, motos, quads).
Assergurança Llar
Assegurança Automòbil
Salut, Vida, Subsidi per hospitalització, Dental, Assistència Familiar
(despeses funeràries)
Plans de pensions i Productes financiers d’estalvi.
Assegurança de vida
Plans de pensions

AUTÒNOMS:

Vehicles Comercials.
Comerç.
Vehicles comercials
Comerç
Accidents individuals i Prestació de Baixa Temporal per Malaltia o Accident.
Maquinària Agrícola.
Accidents individuals
Maquinària agrícola

EMPRESES:

 

P.I.M.E., Nau Industrial, Responsabilitat Civil Empresarial.
Vehicles Industrials, Màquina d’Obres i Serveis, Transport de Mercaderies.
PIME
Vahicles Industrials
Desenals i Tot Risc Construcció.
Tot risc en construcció