Actualitat

Reclamació clàusules sòl

 

 

Si el seu préstec o crèdit hipotecari inclou clàusula sòl pot reclamar la devolució de les quantitats pagades per aquestes clàusules sòl més els interessos.

Les entitats financeres estan obligades a implantar un sistema per atendre les reclamacions dels seus clients abans del 21/2/2017, i el procediment a seguir serà:

 

QUI POT RECLAMAR: consumidors  persones físiques amb contractes de préstec o crèdit amb clàusules sòl.
COM: escrit o formulari dirigit a l’entitat financera.
QUAN: a partir d’ara, però es recomana esperar a que l’entitat financera hagi implantat el sistema per atendre les reclamacions. El 21/2/2017 és el límit per implantar el sistema.
RESPOSTA DE L’ENTITAT FINANCERA:
QUAN: abans de 3 mesos des de la presentació de la reclamació.
RESPOSTA:
1.      Comunicació de la quantitat a retornar més els interessos:
a.       Client hi està d’acord: es pot acordar que no es torni en efectiu sinó que s’amortitzi préstec o crèdit hipotecari. Llavors el client té 15 dies per acceptar-ho o no.
b.      Client no hi està d’acord: fi del procediment.
2.      Comunicació de que es rebutja la reclamació: fi del procediment.
3.      No resposta: fi del procediment.
Fi del procediment significa que per seguir amb la reclamació s’han d’emprendre accions judicials contra l’entitat financera.

 

Si l’entitat financera fa la devolució en efectiu s’haurà de regularitzar la deducció per habitatge habitual dels exercicis no prescrits.

Per qualsevol qüestió sobre aquest tema no dubti a consultar-nos!

 

Tornar a les notícies