Transferència

Canviar la titularitat d’un vehicle de l’actual propietari (venedor) al destinatari final (comprador).

Documentació necessària:

  • D.N.I. del venedor i el comprador, o C.I.F. de la societat i el D.N.I. de l’administrador en cas de que una de les parts sigui empresa.
  • Permís de circulació
  • Fitxa tècnica
  • Contracte de compra-venta del vehicle
  • Imprès de mandat firmat
  • Sol·licitud de representació de persones jurídiques firmat i sellat, en cas d’empresa.
  • En cas de que la part venedora sigui una empresa, caldrà aportar la factura de venda

A part:

  • Cal tenir pagat l’Impost Municipal de Circulació de l’any anterior (no és necessari aportar el rebut).
  • Si es tracta d’un vehicle agrícola, també serà necessària la cartilla del R.O.M.A. i firmar les sol·licituds de baixa i inscripció al Departament d’agricultura respectivament.

Torna a dalt