Tacògraf

El tacògraf és un dispositiu que obté dades relatives a la velocitat del vehicle i als temps de descans del conductor.

Per al tacògraf digital es necessita tenir de targeta de tacògraf de conductor i d’empresa.

Els tràmits poden ser d’emissió (per a la primera alta), renovació (cal fer-ho cada 5 anys) o substitució (en cas de pèrdua, robatori o deteriorament).

Documentació necessària:

TACÒGRAF CONDUCTOR

  • D.N.I. interessat
  • Carnet conduir interessat
  • 1 foto de carnet
  • Sol·licitud firmada

TACÒGRAF EMPRESA

  • C.I.F. empresa

TEMPS DE DESCANS: (en aquest enllaç s’hi troba tota la informació respecta al temps de descans que marca la normativa actual): http://www.porqueres.com/pdf/butlleti_tacograf.pdf

SANCIONS:

L’incompliment del temps de conducció pot comportar sancions econòmiques.

  • Faltes molt greus (Excés superior al 50% en els temps màxims de conducció o de la conducció seguida): De 3.301 a 4.600 €
  • Faltes greus (Excés d’entre el 20 i el 50% en els temps màxims de conducció o de la conducció seguida): De 1.501 a 2.000 €
  • Faltes lleus (Excés en els temps màxims de conducció o de la conducció seguida que no siguin considerats faltes greus o molt greus): De 301 a 400 €

Torna a dalt