Renovació / Visat

Les targetes de transports s’han de renovar cada 2 anys, tots els anys parells per a les autoritzacions privades i els impars per a les públiques.

Documentació necessària:

TRANSPORT PRIVAT:

 • Sol·licitud d’autorització de transports firmada
 • D.N.I. del titular, o C.I.F. de la societat i el D.N.I. de l’administrador en cas d’empresa.
 • Permís de circulació
 • Fitxa tècnica amb I.T.V. en vigor

TRANSPORT PÚBLIC

 • Sol·licitud d’autorització de transports firmada
 • D.N.I. del titular, o C.I.F. de la societat i el D.N.I. de l’administrador en cas d’empresa.
 • Permís de circulació
 • Fitxa tècnica amb I.T.V. en vigor
 • Imprès d’honorabilitat firmat
 • Imprès de disposició d’establiment firmat
 • Imprès de declaració de capacitat econòmica firmat
 • Justificació econòmica (Cal justificar 9.000 € per al primer vehicle i 5.000 € per a cadascun dels successius, mitjançant certificat bancari, rebut de l’IBI o documentació comptable en cas d’empresa)
 • Acreditació capacitació professional, que es consulta d’ofici en cas de persones físiques, i poders de representació en cas de persona jurídica.
 • Tant pel que fa a la renovació del transport públic com pel privat cal estar al corrent de pagament amb Hisenda i Tresoreria. (No és necessari aportar certificats)

Torna a dalt