Què és una fundació?

Una fundació és una entitat sense ànim de lucre constituida mitjançant l´afectació d´uns drets de contingut econòmic i la destinació dels seus rendiments o dels recursos obtinguts per altres mitjans als compliment de finalitats d´interès general.

No hi ha afany de lucre quan la motivació per la que ha estat credada la fundació no té per objecte l´obtenció de beneficis econòmics.

Poden constituir una fundació les persones físiques i les persones jurídiques públiques o privades.

La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques té als eu càrrec el registre i la seva supervisió

Torna a dalt