Prestacions de la Seguretat Social

Risc durant l'embaràs

Prestació econòmica que tracta de cobrir la pèrdua d’ingressos que es produeix, quan la treballadora és declarada en situació de suspensió del contracte de treball per risc durant l’embaràs, en els supòsits en què, havent de canviar de lloc de treball o d’activitat per un altre compatible amb el seu estat, aquest canvi no resulti tècnica o objectivament possible o no pugui exigir-se per motius justificats.

Torna a dalt