Planificació i objectius

Pla d'empresa

Objectiu: Identificar, descriure i analitzar una oportunitat de negoci, valorant la seva viabilitat.

  1. Descripció del projecte.
  2. Presentació de l’equip promotor.
  3. Pla de màrqueting. (Descripció del producte o servei, estudi de mercat, promoció i publicitat).
  4. Pla operatiu o de producció. (Locals, maquinaria, estratègia de compres)
  5. Distribució i logística.
  6. Pla de recursos humans. (Necessitats de personal, organigrama i descripció de les funcions )
  7. Pla econòmic financer. (Necessitats d’inversió, finançament de les inversions, balanços i comptes de resultats provisionals, pressupost de tresoreria)
  8. Conclusions.

Torna a dalt