Obligacions formals

Les fundacions han de portar els següents llibres:

 

–         Llibre diari i llibre de comptes anuals. Aquelles fundacions que no estan obligades a presentar impost de societats, nomès caldrà que portin un llibre d ecaixa on constin els ingressos i despeses.

–         Llibre d´actes.

–         Llibre amb una relació actualitzada dels voluntariats. Nomès per aquelles fundacions en les quals col.laborin persones en règim de voluntariat.

 

En qualsevol cas, no existeix l´obligació de legalitzar els llibres.

 

Torna a dalt