Impost sobre el valor afegit

És un impost que grava les entregues de béns i prestacions de serveis fetes per empresaris o professionals, i les adquisicions intracomunitàries i les importacions.

TIPUS IMPOSITIUS

DE 1/9/2012 FINS ACTUALITAT DE 1/7/2010 FINS 1/8/2012 DE 2009 FINS 30/6/2010
TIPUS GENERAL 21% 18% 16%
TIPUS REDUÏT 10% 8% 7%
TIPUS SUPERREDUÏT 4% 4% 4%
RECÀRREC D’EQUIVALÈNCIA
Tipus general 5,20% 4% 4%
Tipus reduït 1,40% 1% 1%
Tipus superreduït 0,50% 0,50% 0,50%
COMPENSACIÓ AGRÍCOLA
Productes i serveis d’explotacions ramaderes 10,50% 8,5% 7,50%
Productes i serveis explotacions agrícoles i forestals 12% 10% 9%

MODELS D’IVA

04 Sol·licitud d’aplicació del 4% a vehicles destinats a transportar habitualment a persones amb minusvalidesa en cadira de rodes o mobilitat reduïda
039 Comunicació de dades règim especial grup d’entitats
303 Règim general
308 Sol·licitud de devolució règim especial recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals
309  Liquidació no periòdica
310 Règim simplificat
322 Grups d’entitats. Model individual
340 Declaració informativa de les operacions incloses als llibres registre
341 Sol·licitud reintegrament compensacions règim especial agricultura, ramaderia i pesca
347 Declaració anual d’operacions amb terceres persones
349 Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries
353 Grups d’entitats. Model agregat
360 Sol·licitud de devolució a determinats empresaris o professionals establerts
361 Sol·licitud de devolució a determinats empresaris o professionals no establerts
362 Sol·licitud reemborsament en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars i organismes internacionals reconeguts per Espanta
363 Sol·licitud de reconeixement previ de l’exempció en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars i organismes internacionals reconeguts per Espanta
367 Règim especial serveis prestats per via electrònica
370 Règim general i règim simplificat
380 Declaració-liquidació d’operacions assimilades a les importacions
390 Resum anual
INTRASTAT. Declaració estadística del comerç intracomunitari

 

Torna a dalt