Conveni especial

Poden subscriure un conveni especial amb la Seguretat Social tots aquells treballadors que hagin causat baixa en algun règim de la seguretat social i vulguin continuar cotitzant.

S’haurà d’acreditar una cotització mínima de 1080 dies en els dotze últims anys immediatament anteriors a la data de baixa de la Seguretat Social.

Torna a dalt