Anàlisi i control de la gestió empresarial

En l’àrea  de l’anàlisi i control de la gestió empresarial li oferim els següents serveis:

 • Assessorament en l’anàlisi de la realitat de la seva empresa: situació estratègica i posicionament al mercat, organització interna i gestió, situació financera, econòmica i rendibilitat.
 • Assessorament en la planificació de l’activitat: Formulació del pla d’empresa, definició d’objectius, confecció del pressupost anual i el seu control posterior, planificació financera.
 • Assessorament en la gestió i el control de l’empresa:
  • Confecció de comptabilitats i registres comptables
  • Implantació i seguiment del pla comptable
  • Adaptació de la comptabilitat a la realitat de la seva empresa
  • Definició dels procediments comptables
  • Control de costos
  • Compliment de les obligacions legals en matèria comptable. Legalització de llibres
  • Confecció i dipòsit dels comptes anuals.
 • Assessorament per establir el quadre de comandament

Torna a dalt