Alta

Obtenir una nova autorització de transport.

REQUISITS PARTICULARS PRINCIPALS:

  • Transport públic de mercaderies: Disposar d’un nombre mínim de tres vehicles que no superin els cinc mesos d’antiguitat. Més informació.
  • Transport privat de mercaderies: L’antiguitat dels vehicles nous ha de ser de menys de 5 mesos, o bé incorporar vehicles que mantinguin l’antiguitat global de la flota de l’empresa per sota dels 6 anys. Més informació.
  • Transport públic de viatgers (autocars): Les empreses han de disposar d’un nombre mínim de cinc autoritzacions, que no superin els 2 anys d’antiguitat i la suma de les places del conjunt de vehicles ha de ser igual o superior a 90. Més informació.
  • Transport públic de viatgers (taxi): Cal tenir llicència municipal i el vehicle no pot tenir més de 2 anys. Més informació.

Torna a dalt