Actualitat

Obligacions tributàries mes de gener

Les obligacions tributàries del mes de gener són les següents:

– Obligacions mensuals, trimestrals i anuals:

 

NOVETAT 2018 – S’avança al mes de gener:

– Declaració informativa entitats en règim d’atribució de rendes: Model 184

Tornar a les notícies