Actualitat

Nova llei d’autònoms

El passat 25 d’octubre es va publicar al BOE la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònoms. Les principals novetats són:

  • Extensió de la quota reduïda pels nous autònoms o pels que reiniciïn una activitat per compte propi: 50 € mensuals durant 12 mesos. Si no cotitzen per la base mínima 80% de reducció de la base durant 12 mesos. Més reduccions fins els 24 mesos o 36 mesos per menors de 30 anys o 35 anys en el cas de dones. Entrada en vigor 1/1/2018
  • Inclusió de noves despeses deduïbles a l’IRPF: Entrada en vigor 1/1/2018
    • Si l’habitatge habitual està afecte parcialment a l’activitat, es podran deduir les despeses de subministraments (aigua, gas, electricitat, telefonia i internet) en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els m2 de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la superfície total, excepte que es provi un percentatge superior o inferior. Exemple: habitatge 100 m2, afecte activitat 50 m2, cost subministraments 1.000. Despesa deduïble = (50/100) x 30% x 1.000 = 150.
    • Despeses de manutenció en establiments de restauració i hostaleria que s’abonin amb mitjans electrònics de pagament amb el límit de 26,67 €/dia (53,34 €/dia a l’estranger) si no es pernocta i 40,08 €/dia (91,35 €/dia) si es pernocta a municipi diferent del de l’activitat.
  • Consideració com a accident de treball els accidents “in itinere”: s’entendrà com a lloc de prestació de l’activitat econòmica l’establiment on el treballador autònom exerceixi habitualment la seva activitat sempre que no coincideixi amb el seu domicili i es correspongui amb el local, nau o oficina declarats com afectes a l’activitat econòmica. Entrada en vigor 26/10/2017
  • Bonificació per la contractació de familiars del treballador autònom: 100% de bonificació contingències comunes fins a 12 mesos en la contractació indefinida al règim general de familiars fins el segon grau. Entrada en vigor 26/10/2017
  • Altes i baixes d’autònoms: el mes d’alta i de baixa es pagarà només pels dies d’alta (això serà aplicable per les tres primeres altes i baixes dins de cada any). Entrada en vigor 1/1/2018
  • Canvis de base de cotització: es podrà canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització. Entrada en vigor 1/1/2018

Tornar a les notícies