Actualitat

IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES

L’impost sobre begudes ensucrades envasades ha entrat en vigor l’1 de maig del 2017.

Té per objectiu gravar el consum de begudes ensucrades envasades i és exigible a tot el territori de Catalunya, amb independència del lloc on hagi estat fabricat.

D’acord amb l’article 72 de la Llei, són begudes ensucrades les que contenen edulcorants calòrics afegits com podrien ser el sucre, la mel, fructosa, sacarosa, xarop de blat de moro, xarop d’erable, néctar o xarop d’agave i xarop d’arròs. Això suposa que están subjectes tant els refrescos o sodes, com les begudes de néctar de fruites i sucs de fruites, les begudes esportives, les energètiques, les de te o café, les llets endolcides, les vegetals i les aigües amb sabors.

Les begudes que NO ESTAN SUBJECTES segons especifica la mateixa llei són totes aquelles que están elaborades a partir de sucs de fruita o de verdura naturals, concentrats o reconstituïts, ni tampoc llets o alternatives de les llets, que no tinguin edulcorants calòrics afegits.

Queden també exclosos els iogurts bevibles, les llets fermentades bevibles, els productes d’ús mèdic i begudes alcohòliques.

Per tal de calcular la QUOTA de l’impost, s’estableixen dos tipus de gravamen segons el contingut en sucre:

  • Les begudes amb més de 8 grams de sucre per cada 100 ml: 0,12 euros/ litre
  • Les begudes d’entre 5 i 8 grams de sucre per cada 100 ml: 0,08 euros/ litre

El contribuent està obligat a repercutir l’impost al consumidor final.

Segons la Llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat pel 2017 aquest import havia d’entrar en vigor l’1 d’abril i es va posposar un mes, ja que la seva implantació comportava la necessitat d’incorporar determinats canvis en els sistemes de cobrament i facturació de les empreses implicades i que no es podien exigir fins que no fos aprovat l’impost definitivament.

Tornar a les notícies